Vzdělávací koncepce

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Nevede děti k encyklopedickým vědomostem, ale k pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a k sociálním dovednostem.  Charakter práce školy má v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru