Spolek SLUNÍČKO

Spolek Sluníčko při ZŠ a MŠ Lukavec z. s.

Na Podskalí 282

394 26 Lukavec

IČ 086 95 687

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

Č. účtu: 291513710/0300

Předsedkyně:            Věra Svobodová, e-mail: vendy.svobodka@seznam.cz

Místopředsedkyně:   Lenka Hrbková, e-mail: lenka.hrbkova26@seznam.cz

Spolek Sluníčko při ZŠ a MŠ Lukavec z. s. vznikl v roce 2019.

Předtím při základní škole fungovalo Sdružení rodičů a přátel školy. Na základě zákona ale měla být všechna sdružení ke konci roku 2016 změněna na spolky a měly se aktualizovat a zveřejnit všechny základní dokumenty (např. stanovy), což u lukaveckého sdružení nebylo dotaženo. Původní SRPŠ tak neodpovídalo požadavkům zákona, ačkoliv členové sdružení zajišťovali jeho činnost tak, jak bylo třeba.

Aby byla i nadále zabezpečena spolupráce rodičů a školy a odpovídala zákonným požadavkům, byl založen nový spolek. Ten si za cíl klade pořádat a podporovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti a dospělé a získávat finanční prostředky, kterými se podpoří vzdělávání a sportovní a zájmové aktivity žáků mateřské i základní školy.

Největší akcí je pořádání Rodičovského plesu a spolupráce při pořádání dětského karnevalu.

Ze získaných finančních prostředků pak Spolek přispívá rodičům na náklady související s účastí žáků na lyžařském kurzu, na různé výlety a exkurze, na nákup materiálu pro výrobu zboží na adventní trhy, na odměny pro žáky při různých soutěžích, na nákup knih pro budoucí prvňáčky, na vybavení školní družiny apod.

Příspěvky

Spolek Sluníčko přispěl zakoupením dobrot na dětský den v ZŠ.

Spolek Sluníčko přispěl finační částkou na poukázky pro nejlepší řešitele školního kola dopravní olympiády.  

Spolek Sluníčko přispěl finační částkou na zakoupení dobrot do balíčku pro mikulášskou nadílku v ZŠ a MŠ. 

Spolek Sluníčko přispěl finanční částkou k zakoupení dárků pro žáky 9. třídy na rozloučení se základní školou.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru