Projekty

Vybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci

Projekt „Vybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci“ je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

V rámci realizace projektu bude pořízeno počítačové vybavení do odborné učebny a pomůcky ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, cizí jazyk a práce s digitálními technologiemi do učebny fyziky, chemie, přírodopisu a učebny cizích jazyků/informatiky.

Dále bude vytvořena venkovní učebna pěstitelských prací a přírodovědy.

Aktivní škola (2017/2018)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.


 


Aktivní škola (2016/2017)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.


Aktivní škola (2015/2016)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.


Výzva 56

Naše škola se zapojila do výzvy 56 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality vzdělávání. V rámci této podpory si může každá škola vybrat z následujících šablon.

Šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 


Aktivní škola (2014/2015)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.


Fond SIDUS

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola účastnila veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012 Fond Sidus, o. p. s.. Výnos ze sbírky byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji – určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.


Zdravé zuby

Jedná se o komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Odkaz zde.


Aktivní škola (2013/2014)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.


EU peníze školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1516

Od 1.září 2011 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci tohoto projektu proběhlo a stále ještě probíhá dovybavení školy pomůckami ICT. Zatím byly v rámci tohoto projektu instalovány dvě interaktivní tabule včetně softwaru a 5 počítačů. Ve druhé fázi budou nakoupeny nové počítače do druhé počítačové učebny, které nahradí již zastaralou techniku. Učitelé v rámci tohoto projektu budou zhotovovat učební materiály, které budou volně přístupné na internetu.  


Aktivní škola (2012/2013)

Škola má možnost využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče. Odkaz zde.    


Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na základní škole v Lukavci

spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.01/01.0083

Tento projekt probíhá na naší škole již od roku 2009 a skočil v roce 2012. V rámci tohoto projektu byla zakoupena do školy technika – Interaktivní tabule, fotoaparát, videokamera, dva notebooky a byla zařízena počítačová učebna. Dále byl zakoupen software do všech počítačů + operační systém a program pro zpracování  videa na počítači. Žáci naší školy mají možnost navštěvovat nepovinné předměty v rámci tohoto projektu, kde se učí používat veškerou ICT techniku, zpracovávat fotografie a video.   


Ovoce do škol

Naše škola se přihlásila do  projektu „Ovoce do škol.“  Ten  se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Od 8. března 2010 děti dostávají zdarma  čerstvé ovoce a zeleninu. Cílem projektu je přechod ke  změnám stravovacích návyků dětí, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.


Učíme interaktivně

Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol Kraje Vysočina

CZ.1.07/1.1.01/02.0010

Projekt je financován Evropskou  unií. Od ledna 2010 se tohoto projektu aktivně účastní sedm pedagogických pracovníků naší školy. Vrchním koordinátorem  této akce je ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, zapojeno je celkem 20  škol kraje  Vysočina. Cílem tohoto projektu  je zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina. Určení učitelé se budou zúčastňovat v průběhu dvou let  řady školení, kde se naučí vytvářet programy pro interaktivní tabuli,    které  budou  využívány ve výuce nejen na naší škole, ale budou k dispozici všem dalším účastníkům projektu. Díky zapojení naší školy získali  žáci dvě interaktivní tabule Aktiv Board.


Rozumíme penězům

Projekt je zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků. Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme.
Finanční vzdělávání má žákům pomoci při:

  • rozhodování o finančních záležitostech
  • hledání důvěryhodných informací
  • orientaci ve finančních produktech a službách

Zapojeným školám projekt nabízí: systematické vzdělávání školního týmu a dvou vybraných koordinátorů, kompletní metodický materiál, včetně souboru pracovních a informačních listů pro žáky, odborné konzultace, dlouhodobou metodickou a odbornou podporu prostřednictvím projektového webu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru