Nabídka aktivit a činností

Pro předškoláky - pracovní list (27. - 28. listopadu 2022)

 1. Tématické vycházky s motivací pohádek – hry v přírodě
 2. Týden naší zahrádky s ochutnávkou ovoce a zeleniny
 3. Prohlídka významných míst v okolí – DD, škola, pošta, kostel, aj.
 4. Exkurze do ZD a u drobných živnostníků
 5. Účast na divadelních představeních v MKS v Pacově
 6. Barevné dny s danou tématikou
 7. Výstavky knih a oblíbených hraček
 8. Návštěva polikliniky, pošty, nákupního střediska, banky
 9. Návštěva MŠ, muzea, knihovny v Pacově
 10. Besedy s myslivci, policií, knihovnicí
 11. Mikulášská nadílka s programem
 12. Koncert malých muzikantů –  ZŠ Lukavec nebo Pacov ZUŠ
 13. Zdobení stromečku a vánoční rozjímání s nadílkou
 14. Karneval a taneční hrátky
 15. Účast na kulturních programech a akcích ZŠ Lukavec
 16. Návštěva ZŠ – I. třídy, družiny, knihovny
 17. Programy pro rodiče – pracovní dílna
 18. Beseda s rodiči, den otevřených dveří
 19. Přednášky pro rodiče z PPP a SPC s konzultací
 20. Návštěva požární zbrojnice v Lukavci, ukázka akce
 21. Dětská pouť se soutěžemi, sportovní den dětí s rodiči
 22. Společný výlet do ZOO i jiných míst
 23. Rozloučení s předškoláky – diskotéka na závěr roku
 24. Další činnosti: pohybové hry a veselé tancování, pískání pro zdraví na flétnu, zpívání pro radost, hrátky se slovy, logopedická cvičení, čarování s tužkou a pastelkami
 25. Kroužky – angličtina, výtvarné a pohybové aktivity – dle zájmů rodičů
 26. Plavání v bazénu v Pelhřimově se ZŠ
 27. Zajištění objednávek knih pro rodiče v MŠ
 28. Fotografování dětí na přání rodičů
 29. Poradenství u problémových dětí se speciálními potřebami a s vadami řeči
 30. Spolupráce s PPP Pelhřimov,  SPC Jihlava

tisk Tisknout   ↑ Nahoru