Výchovný program

Motto: 

Být součástí barvy duhy, hrát si a smát se spolu.


Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od dvou let po splnění základních hygienických požadavků (bez plen). Děti  jsou rozděleny do dvou tříd dle věkových kategorií na starší a mladší. Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby vyhovoval zájmům a potřebám všech dětí dle možností a podmínek školy a zároveň splňoval požadavky pro předškolní vzdělávání.

Tématické celky jsou uspořádány dle vzdělávacích oblastí RVP – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Námětem pro práci učitelek jsou publikace “Barevné kamínky“ a soubor pracovních listů “Hrajeme si od jara do zimy“.

Do programu je zařazena péče o děti se speciálními potřebami, individuální práce s integrovanými dětmi dle individuálních plánů a  speciální péče je věnována dětem s odkladem školní docházky a dětem s vadami řeči.


Zaměření školy:

  • ozdravný program – rozvoj zdatnosti a pohybových dovedností
  • výtvarná, estetická a dramatická výchova
  • logopedie – komunikace a správná výslovnost

tisk Tisknout   ↑ Nahoru