Výchovný poradce

Výchovná poradkyně
Mgr. Jana Koubková

Telefon
725 797 728

Email
jana.koubkova@zslukavec.cz

Konzultační hodiny
konzultace lze domluvit po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

Témata konzultací pro rodiče, žáky např.

 • Volba povolání
 • Děti s SPU, SPCH
 • Integrovaní žáci
 • Problémoví žáci: chování, prospěch, osobní problémy
 • Doporučení do PPP nebo na jiné odborné vyšetření

Obsah činnosti výchovné poradkyně:

 • evidence žáků s SPU
 • spolupráce s PPP
 • pomoc při vytváření individuálních plánů pro integrované žáky
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky
 • individuální porady s učiteli a rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických projevů
 • profesní orientace žáků
 • ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (PPP, SPC, dětští psychologové,…) garantování optimální odborné pomoci integrovaným dětem i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují

Spolupracující orgány:

 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pelhřimově

Pražská 127, 39301 Pelhřimov
Telefon: +420 565 323 621
E- mail: pedag-poradna@pel.cz
www: www.pedag-poradna.pel.cz

 • s klinickými psychology
 • se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
Demlova 28, 58601 Jihlava
Telefon: 567 570 045, 567 570 046
E-mail: spc.jihlava@centrum.cz
www: www.msdemlova.cz

 • s Policií ČR
 • s oddělením sociálně právní ochrany dětí
 • s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání
 • s dětským lékařem

Informace pro vycházející žáky

Důležité informace v brožuře “KAM PO ŠKOLE”.
Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě na adrese:

Informační systém “INFOABSOLVENT” nabízí:

 • aktuální přehled škol a vyučovaných oborů
 • možnost vyhledávání podle bydliště
 • videoukázky o práci v technických oborech
 • profitest
 • sekci o uplatnění po škole
 • sekci – jak si dobře vybrat školu a jak uspět při studiu
 • www.infoabsolvent.cz

Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde: (Naleznete zde odpovědi na nejčastější dotazy nebo formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole.)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další informace:
http://www.atlasskolstvi.cz/

tisk Tisknout   ↑ Nahoru