Vybavenost školy

Vybavenost školy

Výuka probíhá v moderní budově školy. Škola je velmi dobře architektonicky provedena a situována v těsné blízkosti zámeckého parku. Nejbližší okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny, pro výuku přírodovědných předmětů a pro tělesnou výchovu.

Budova je tvořena hlavním učebním pavilonem, správní částí, tělocvičnou a jídelnou. Vedle devíti kmenových učeben se nacházejí prostorné kabinety jako zázemí pro třídní učitele i pro žáky. Odborné učebny jsou podle finančních možností doplňovány moderními pomůckami. Nyní má každá kmenová učebna na prvním i druhém stupni interaktivní tabuli a na druhém stupni jsou interaktivní tabule v učebně chemie, fyziky a přírodopisu.

K uložení pomůcek a pro přípravnou práci učitelů slouží kabinety, které jsou u každé odborné pracovny. Jsou to tyto učebny: tělocvična, dílna, dvě počítačové učebny s připojením na internet a softwarovým vybavením, místnosti školní družiny, učebna přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, žákovská a učitelská knihovna, kuchyňka, menší učebny pro výuku šití a práci kroužků (aktuální nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů zde), dále travnaté hřiště, hřiště na odbíjenou, pískoviště, skleník, školní kuchyně a školní jídelna.

K rekreačním účelům slouží mimo dobu vyučování chodby, atrium, tělocvična a školní hřiště.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru