Erasmus

Ve školním roce 2021|/22 uspěla naše škola v projektu Erasmus +, který je zaměřen na odborné vzdělávání našeho pedagogického sboru. Čtyři učitelky angličtiny se zúčastní jazykových kurzů, ve kterých zlepší nejen svou úroveň, ale naučí se také nové metody vzdělávání a nástroje pro online výuku. Další odborné kurzy jsou zaměřeny na venkovní výuku, kde se naučíme začleňovat tyto metody do různých výukových předmětů. Celým projektem jsou protkaná témata mezikulturní výměny, enviromentální témata a spolupráce se zahraničními partnery. V plánu máme i návštěvu zahraničních škol. 


 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru