Erasmus

Ve školním roce 2021|/22 uspěla naše škola v projektu Erasmus +. Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Poskytuje milionům účastníků z řad studentů, učitelů a mládeže příležitost studovat, absolvovat odborné stáže, získat zkušenosti a vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí. 

Náš projekt byl zaměřen na odborné vzdělávání našeho pedagogického sboru. Čtyři učitelky angličtiny se zúčastnily jazykových kurzů, ve kterých zlepšily své jazykové kompetence, poznaly nové metody vzdělávání a nástroje pro digitální výuku. Další odborné kurzy byly zaměřeny na venkovní výuku, kde jsme poznávaly, jak začleňovat tyto metody do různých výukových předmětů. Celým projektem byla protkaná témata mezikulturní výměny, enviromentální témata a spolupráce se zahraničními partnery.


 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru