Nová výživová doporučení dávek pro školní jídelnu

Příprava nových výživových doporučených dávek pro školní stravování

Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. přinesla s používáním v praxi několik problémů:

Jídlo ve školních jídelnách by mělo být plnohodnotné a vyvážené a mělo by odpovídat současným poznatkům o výživě a dětské strávníky seznamovat s racionální výživou. Jelikož se ve školních jídelnách neustále snižují počty odborně vzdělaných zaměstnanců, je třeba mít danou “předlohu”, která by zaměstnancům školních jídelen pomohla alespoň rámcově vařit zdravě dle současných poznatků o výživě. Velká část problému spočívá v tom, že nyní nejsou v ČR vydané oficiální aktuální výživové doporučené dávky. Není jasné, kdy nové VDD budou. Z tohoto důvodu je naší snahou nalézt jiný způsob řešení.

Jako nejlepší cesta se jevilo rozpracovat detailněji a ve větší šíři spotřební koš, než je uveden v současnosti ve vyhl. 107/2005 Sb. Poté, kdy toto řešení bylo téměř dovedeno do konce, zjistili jsme velmi závažnou skutečnost, a to, že do spotřebního koše je ve školních jídelnách i mateřinkách započítáváno pouze jídlo, které provozovna uvaří – tzn. nejsou tam započítávány např. knedlíky, zákusky, sladké pečivo, mléčné výrobky (puding) aj. výrobky zakoupené od externího výrobce.

Další komplikací je, že pokud budou jinde zakoupené potraviny započítány do spotřebního koše, software k tomuto účelu používaný zařadí potravinu vždy jen do 1 skupiny surovin – příklad: děti dostanou po obědě koblihu jako zákusek, tato kobliha bude programem na počítání spotřebního koše zařazena jen do skupiny např. mouka, nebo jen do skupiny cukr, nebo jen do skupiny tuk, takže nebude rozdělena dle skutečně zastoupeného množství surovin do jednotlivých částí spotřebního koše.

Závěr:

Řešení vzniklé situace je velmi složité. Ideálním řešením by bylo přijetí nových výživových dávek.

Jiným, složitějším řešením by bylo upravit stávající počítačový program nebo zavést zcela nový do všech školských zařízení, který by uměl rozdělit potravinu dle použitých surovin a spočítal alespoň základní nutriční hodnoty.

Přes všechny výše uvedené potíže máme zájem problém vyhl. 107/2005 Sb. dále řešit.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru