Charakteristika školy

Jsme školou rodinného typu. Žáci se znají navzájem, učitelé znají podle jména i ty žáky, které nevyučují. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Vzdělávání je propojené se skutečným životem. Škola v maximální možné míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru