Anglický jazyk

Anglický jazyk

Základní škola Lukavec je škola s rozšířenou výukou jazyků. Na prvním stupni se zaměřujeme zejména na anglický jazyk, který se vyučuje již od první třídy. Na druhém stupni žáci s angličtinou pokračují. Výuka je obohacena o hodinu s rodilým mluvčím. Další povinný cizí jazyk je jazyk ruský, se kterým žáci začínají v osmém ročníku. Nabídku rozšiřuje výuka německého jazyka ve formě volitélného zájmového kroužku.

Každý žák má rovněž možnost se zdokonalovat v zájmovém kroužku Anglická konverzace nebo se zúčastnit zájezdu do Londýna, kde žáci bydlí v anglických rodinách.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru