Aktivity ve škole - březen

Březen - za kamna vlezem.
Aktivity ve škole - březen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velikonoční tvoření ve školní družině
Tradiční velikonoční tvoření pro děti a rodiče (i prarodiče) se konalo ve čtvrtek odpoledne dne 30. března 2023 ve školní družině.
Více fotek naleznete zde.
  
 
Procvičování vyjmenovaných slov po P
      
 
Návštěva knihovny
Protože je měsíc březen znám jako měsíc knihy, tak se 24. března žáci 3. třídy vydali navštívit knihovnu v Pacově. Paní Vlachová z pacovské knihovny si pro žáky připravila besedu o dětských detektivkách. Žáci si mohli jednotlivé knihy prohlédnout a vybrat si tu, která je nejvíce zaujala. Následně si žáci přečetli, o čem daná knížka je a kdo je její hlavní hrdinou. Poté si o jednotlivých knihách povídali. Žákům se beseda moc líbila a už se těší na další návštěvu.
  
 
Karneval ve školní družině
Více fotek naleznete v galerii.
 
Místní kolo recitační soutěže
Dne 17. 3. 2023 proběhlo v divadelním sále pacovského zámku místní kolo dětské recitační soutěže. V každé ze 4 kategorií byli ohodnoceni první tři soutěžící, přičemž do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 23. 3. 2023 v Městské knihovně v Pelhřimově, postupují vždy první dva. Naši žáci se tohoto kola také zúčastnili a z Pacova si odvezli celkem 5 diplomů a 4 postupující místa.
V 1. kategorii se Michal Janda umístil na 2. místě, Veronika Brothánková na 3. místě. Ve druhé kategorii obsadil Tomáš Brabec 2. místo. Ve 3. kategorii zlatá příčka patřila Veronice Svobodové, stříbrná příčka Kláře Novákové. Postupující do okresního kola jsou: Michal Janda, Tomáš Brabec, Veronika Svobodová, Klára Nováková. Gratulujeme!
 
Keramický kroužek ve školní družině
Na práci dětí v rámci keramického kroužku se můžete podívat zde.
 
Cimbálová kapela
Dne 16. 3. 2023 k nám do školy zavítala cimbálová kapela Réva, která nám zábavnou formou, střídáním různých hudebních žánrů (folklor,filmová hudba, jazz,rock,klasická hudba a country) ukázala, že cimbálová muzika není jen přežitkem minulých generací, ale že dokáže oslovit a pobavit také dnešní mladou generaci.
Více fotek a videa neleznete zde.
 
 
Divadlo Tábor 
Žáci 6. – 9. třídy navštívili 8. 3. 2023 táborské divadlo, kde zhlédli představení s názvem Putování dobrého Hanse Böhma Evropou. Celé představení bylo vytvořeno na základě skutečného příběhu německého mladíka z malé sudetské obce Holýšov, který putoval válečnou Evropou. Zajímavé bylo zpracování celého příběhu, kdy žáci mohli některé scény sledovat v němčině, angličtině, ruštině či polštině, postavy byly vyobrazeny pomocí dřevěných loutek.
 
Naše první zkušenost s kružítkem
Třeťáci si o hodině Geometrie poprvé vyzkoušeli práci s kružítkem! 
    
 
Pomáháme detektivce Pandě!
Třeťáci si v rámci hodiny Českého jazyka zahráli na detektivy a procvičili si určování rodu podstatných jmen.
      
 
Počítání třeťáků na "interaktivce"
    
 
Školní karneval
Poslední den před jarními prázdninami proběhl ve znamení masek a soutěží. První dvě hodiny strávili žáci prvního stupně  ve třídě, kde si navzájem představili svoje kostýmy. V rámci matematiky počítali slovní úlohy, které byly zaměřené právě na karneval. Po velké přestávce čekalo na děti devět
stanovišť, kterými musely projít a splnit leckdy náročné úkoly. Na závěr si všichni v tělocvičně zatancovali tanec Macarena. Vyhlášení nejlepší masky uzavřelo celý náročný den.
Fotky z karnevalu naleznete zde.
 
Výsledky soutěže Poznej Vysočinu
9. 2. 2023 se žáci 6. – 9. třídy zúčastnili zeměpisné soutěže s názvem Poznej Vysočinu. Test obsahoval celkem 23 otázek, které se týkaly našeho kraje. Nejlepšími znalci našeho kraje byli:
 
1. místo – Eliška Tvrdková, Adam Vlach
2. místo – Hana Hrbková
3. místo – Matyáš Malimánek

 
Eliška Tvrdková a Adam Vlach nás pojedou reprezentovat do dalšího kola, které se bude konat 24. 3.
2023 v Jihlavě.
 
Recitační soutěž
Dne 1. 3. 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři byli rozděleni do 4 kategorií:1. kategorie - 2. a 3. třída, 2. kategorie - 4. a 5. třída, 3. kategorie - 6. a 7. třída, 4. kategorie - 8. a 9. třída. Všichni zúčastnění si vedli velice dobře a podali vynikající výkony. Mezi nejlepší recitátory se zařadili tito žáci:

1. kategorie
1. místo – Veronika Brothánková
2. místo – Michal Janda
3. místo – Adéla Mašková
 
2. kategorie
1. místo – Tomáš Brabec
2. místo – Anna Kazdová
3. místo – Anna Marie Svobodová
 
3. kategorie
1. místo – Natálie Markéta Hubičková
2. místo – Zuzana Svitáková
3. místo – Klára Marisko
 
4. kategorie
1. místo – Veronika Svobodová
2. místo – Klára Nováková
 
Všichni výherci byli obdarováni poukazy na výběr knih v knihkupectví U Hrušky v Pacově. Tyto
poukazy financoval Spolek Sluníčko, kterému bychom tímto chtěli velice poděkovat.
  
 
Řecké báje a pověsti v 6.třídě
Žáci 6. třídy se během projektových hodin českého jazyka a dějepisu mohli více věnovat starořeckým hrdinům. Hravou formou poznali, kdo to byl Sisyfos, Odysseus, Prometheus, které místo bylo pro Achilla zranitelné…..
    
 
Kolik knih dokážeš přečíst za školní rok? Třeťáci si vedou moc dobře. 
 
Procvičování slovních druhů ve třetí třídě
Nakrmte kočičky tak, aby je nebolelo bříško. Každá kočička má ráda jiný slovní druh.
      
 
 
Dějepis v 7. třídě - poznávání Přemyslovců pomocí pexesa
      
 
Zábavný zeměpis v 8. třídě - procvičování pohoří ČR
    

tisk Tisknout   ↑ Nahoru