2008

2008

Vzdělávací program

ŠVP ZŠ a MŠ Lukavec vychází z obecných vzdělávacích cílů a rovněž z koncepce, která inovuje pedagogický proces – využívá nové metody a formy práce. Do úvahy byly vzaty i tradice školy a její specifika. Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i celé veřejnosti. Na prvním místě vždy stojí kvalitní vzdělávání a individuální přístup k žákům. Zárukou naplnění těchto cílů je odborně připravený sbor pedagogických pracovníků. Výuka je doplňována celým komplexem různých činností, které děti baví a učí zároveň.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru