2001

2001

Slavnostní otevření

31. srpna 2001 byl slavnostně otevřen nový areál školy. Lukavecké děti se mohly konečně vzdělávat v moderně zařízených prostorách, kde majík dispozici kmenové třídy, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, cvičné kuchyně, tělocvičnu, hřiště, školní jídelnu, školní družinu. Škola je zasazena do zeleně parku, kde nic neruší výuku. Deset let provozu prokázalo, že se děti učí ve velmi hezkých třídách, které jsoustále doplňovány moderní technikou – interaktivními tabulemi, dataprojektory. Plně jsou využíványi dvě počítačové učebny – každá pro dvanáct žáků. Škola v Lukavci patří k nejmodernějším v Kraji Vysočina.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru