Zápis

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

- pro ukrajinské děti

 

Od 1. září 2017 podle § 34 a) školského zákona je povinné předškolní vzdělávání. Povinnost se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje též na cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů.

V letošním roce máme konečně tu možnost potkat se osobně. K zápisu se tedy dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.

Přinést s sebou:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.
  • evidenční list

Cizí státní příslušníci doloží i oprávněnost pobytu na území ČR.

Termín zápisu je 11. května 2022 od 13. 30–16. 00 hod.

Evidenční list a žádost si můžete stáhnout, zároveň bude dokument k dispozici v tištěné podobě v mateřské škole denně od 8.00 do 10.00 hodin. Po zazvonění v MŠ Vám bude tento dokument vydán.

Přijímané děti musí být řádně očkovány. Dle platné legislativy se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního vzdělání.

V případě dotazů neváhejte zavolat na tel.: 731 560 222

Rakouská Jana (vedoucí učitelka)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru