Studijní pobyt ve Skotsku

Naše škola se zapojila do výzvy 56 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedním z cílů je podpořit výuku anglického jazyka na základních školách. V rámci tohoto projektu mohou vycestovat žáci 8. a 9. ročníku na studijní pobyt do Skotska.

Termín:

27. září až 5. října 2015

Cena:

pobyt je hrazen z prostředků projektu (přibližná cena 14 000 Kč/žák)

Program:

  1. výuka (škola ve městě Stirling, Skotsko)
  2. prohlídka Londýna, Yorku, Edinburghu, Durhamu, Stirlingu
  3. výlet k Ben Nevis, Loch Lomond, Fort William

Podrobnější informace budou upřesněny.