Kroužky

Kroužky pro školní rok 2019/2020 začínají po 30. září 2019

 

Taneční kroužek /Mgr. Petra Svobodová/

      ČT     7:00 – 7:45      (kroužek bude probíhat ve škole)

Dramatický kroužek /Renáta Procházková/

PO     14:45 – 15:45    (kroužek bude probíhat ve škole)

Florbal

bude upřesněno

Náboženství

bude upřesněno

Sborový zpěv /Mgr. Petra Svobodová/

ST     14:00 – 14:45    (kroužek bude probíhat ve škole)

Šachový kroužek /pan Jiran, pan Pistulka – SSK START/

ST     13:30 – 14:15     (kroužek bude probíhat na obecním úřadě (žáci mohou být vyzvednuti z družiny))

Výtvarný kroužek /Marcela Mrázková/

ÚT nebo ČT     14:20 – 15:30   (kroužek bude probíhat ve škole)

Myslivecký kroužek – VLČATA /Pavla Glacová/

    14:30 – 15:15  – (pokud bude kroužek probíhat ve škole)

                   15.30 – 16.30 – (pokud bude kroužek probíhat venku)

Kroužek DESIGNU

Kroužek je určen pro žáky I. a II. stupně. Žáci se mohou hlásit u pí. učitelky Císařové do poloviny října. (Bude probíhat jednou za 14 dnů, dvě hodiny ve škole.)