Sběr papíru


Řádně svázaný a zvážený papír nejprve shromažďujte doma a vždy 2 – 3 dny před samotným svozem ho můžete nosit do školy.

Do modrého kontejneru na tříděný odpad – PAPÍR můžete vhazovat: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenku, karton, kancelářský papír, sešity.

Obaly z papíru jsou obvykle označeny symbolem recyklace a značkou PAP, 20, 21, 22.

Svozy budou v následujících termínech:

září: 6., 13., 20., 27.

říjen: 4., 11., 18., 25.

listopad: 6., 15., 27.