Obecná informace pro zákonné zástupce a žáky 1. stupně

Vážení rodiče, prarodiče a žáci,

s ohledem na možnost návratu do školních lavic vám sděluji následující informace:

1/ Možnost pobytu ve škole bude pouze pro žáky 1. – 5. tříd, kteří při nástupu do školy dne 25. 5. 2020 předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými faktory.

2/ Později není možné žáka/kyni do skupiny, která tvoří maximálně 15 dětí, zařadit.

3/ V případě absence delší než 3 dny má zák. zástupce žáka/kyně povinnost sdělit škole důvod nepřítomnosti žáka/kyně a sdělit, zda se bude nadále výuky účastnit.

4/ Ranní družina nebude v provozu.

5/ Škola zajistí možnost přítomnosti na výuce výše specifikovaných žákům od 7:55 hodin do 16 hodin.

Organizace výuky:

7:55 – 8:00 hod. – přesun do třídy

8:00 – 8:30 hod. – první blok hlavních předmětů

8:30- 8:45 hod. – VV, TV, HV chvilka

8:45 – 8:55 hod. – přestávka

8:55 – 9:25 hod. – druhý blok hlavních předmětů

9:25 – 9:40 hod. – VV, TV, HV chvilka

9:40 – 10:00 hod. – hlavní přestávka

10:00 – 10:30 hod. – třetí blok hlavních předmětů

10:30 – 10:45 hod. –  VV, TV, HV chvilka

10:45 – 10:55 hod. – čtvrtý blok hl. předmětů

10:55 – 11:10 hod. – VV, TV, HV chvilka

11:10 hod. – 1. – 2. třída – oběd

11:20 hod. – až do odchodu na oběd dle rozpisu probíhá vyučování ve 3. – 5. třídě

11:30 hod. – 3. tř., 11: 40 hod – 4. tř. 11:50 hod. – 5. tř.

Vyučující může výuku upravit podle potřeb žáků ve skupině.

V průběhu oběda přebírají nad skupinou dozor asistentky pedagoga, které se skupinou zůstávají nejdéle do 16 hodin.

Rozpis pedagogických pracovníků ve skupinách

třída                              dopoledne                                                                        odpoledne

1.- 2.                                  Mgr. Martínková, Z. Jirků                                                H. Střádalová

3.                                       M. Lehovská

4.                                       M. Mrázková                                                                    R. Karasová

5.                                       Mgr. Nováková, Ing. Havlínová, L. Lávičková                V. Karasová

Mgr. Jandová, Mgr. Janoušová, Mgr. Jarošová, Mgr. Plášilová a Mgr. Svobodová poskytnou vyučujícím přípravy na výuku, případně se domluví na přenosu výuky vzdáleným přístupem.

Užitečné odkazy, které vám pomohou při domácím vyučování

Doporučujeme pro přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky

ucimesedoma.cz

 

Interaktivní výuka pro žáky 1. ročníku

interaktivni vyuka pro zaky 1 rocniku

 

Odkazy na materiály pro podporu domácí přípravy:

 

Učební materiály pro výuku dějepisu či občanské výchovy

 

Váš názor nás zajímá

Napište nám