Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Lukavec (dále jen ZŠ)

Informace pro rodiče všech žáků ZŠ a MŠ Lukavec:

Docházka do školy je nadále dobrovolná. V případě, že se žák/žákyně účastní docházky, zůstává ve škole po celou dobu výuky/konzultací. V průběhu konzultací/výuky je možné z budovy odejít pouze na základě písemné žádosti rodičů o uvolnění.

Výuka vzdáleným přístupen je nadále realizována.

V platnosti zůstávají hygienická a provozní opatření účinná v budově školy od 11. 5. 2020.

příloha_čestné_prohlášení

Žáci a žákyně 1. st., kteří/které se nemohli/y z vážných důvodů výuky účastnit, mohou za dodržení všech hygienických pravidel se do výuky dodatečně zapojit. Rozhodnutí je pouze na zákonných zástupcích žáka/žákyně.

V případě započaté dobrovolné docházky do školy stále platí povinnost zákonných zástupců žáka/žákyni v případě nepřítomnosti omluvit.

V průběhu měsíce června je možné, po domluvě s tř. učitelkou, odnést si ze školy pomůcky a školní potřeby, které má žák/žákyně ve škole.

Mgr. Lenka Povondrová

ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec

———————————————————————————————————-

KONZULTACE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením MZDR ze dne 25. 5. 2020 č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN vyhlašuji od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 pro žáky 2. st. ZŠ a MŠ Lukavec konzultační hodiny.

Rozpis konzultací pro jednotlivé třídy a vyučující:

1 2 3 4 5
PO 6. tř. NĚMC. MRÁZ. SVOB. CÍSAŘ. PLÁŠ.
ÚT 7.-9. tř. HAVL., MRÁZ. NĚMC. SVOB., CÍS. PLÁŠ. JANOUŠ.
ST 6. tř. NĚMC. PLÁŠ. SVOB. HAVL. CÍS.
ČT 7.-9. tř. SVOB.,NOV. HAVL., MRÁZ. NĚMC. CÍS. PLÁŠ., JANOUŠ., NOV.

 

Výjimky z určených konzultací:

Po 8. 6. 2020 – 3. hod. – 5. hod. z provozních důvodů není

Čt 11. 6. 2020 – 4. – 5. hod. – nejsou konzultace s Mgr. Janoušovou, Mgr. Plášilovou a Ing. Císařovou.

Po předchozí domluvě lze v této době realizovat konzultaci s Mgr. Svobodovou, Mgr. Němcovou nebo Ing. Havlínovou.

Po 29. 6. 2020 – vzdělávání s dálkovým přístupem – konzultace v budově školy nebudou

Út 30. 6. 2020 – 8:00 hod. – předání vysvědčení v kmenových třídách s třídními učitelkami

Při prvním vstupu do školní budovy žák/žákyně předloží prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s rizikovými faktory. Bez prohlášení nebude dítěti umožněna výuka/konzultace ve školní budově.

příloha_čestné_prohlášení

S sebou je nutné mít 2 roušky a igelitový sáček na jejich ukládání.

Skupiny žáků mohou být smíšené, nejsou neměnné a vyučující se mohou ve skupinách střídat.

Žáci mohou nastoupit do skupiny i dodatečně v průběhu realizace konzultací.

Mgr. Lenka Povondrová

ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec

———————————————————————————————————-

Na základě Mimořádného opatření č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (dále jen MO) a pokynů MŠMT se od 1. 6. 2020 mění podmínky provozu školských zařízení.

Z MO pro ZŠ vyplývá, že:

1. stupeň ZŠ – od 1. 6. 2020

1/ Docházka žáků 1. st. ZŠ není povinná, je dobrovolná.

2/ Pokud žák nastupuje do školy, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. příloha_čestné_prohlášení

3/ Zákonný zástupce žáka při nástupu dítěte do školy musí dále poskytnout prohlášení, že je seznámen s a srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

4/ Žáci jsou v neměnných skupinách o max. počtu 15 žáků.

5/ Je umožněn pohyb žáků i mimo areál ZŠ.

6/ Jsou zakázány vícedenní výlety a školy v přírodě.

2. stupeň ZŠ – od 1. 6. 2020

Specifika žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, se nemění.

Je povolena docházka žáků s kombinovanými vadami či s poruchami autistického spektra.

2. stupeň ZŠ – od 8. 6. 2020

Umožněna přítomnost žáků z důvodů:

  • Individuální či skupinové konzultace s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku k objasnění učiva a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Skupiny žáků nemusí být neměnné.
  • S žáky mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

  • Pokud žák nastupuje do školy, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • Zákonný zástupce žáka při nástupu dítěte do školy musí dále poskytnout prohlášení, že je seznámen s a srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob (dokument je ke stažení na stránkách školy).