Co nás čeká?

Září:

 1. Přivítání nových žáků do ŠD
 2. Seznámení dětí s řádem školy, pravidly BOZP
 3. Vycházky do  přírody, vlastivědná a přírodovědná náplň
 4. Plody podzimu- sběr přírodnin, výroba dekorací, výzdoba

Říjen

 1. Malba na chodník – soutěž
 2. Drakiáda ve školní družině
 3. Sběr žaludů a kaštanů
 4. Sportovní hry, soutěže, kvízy

Listopad

 1. Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů
 2. Opékání špekáčků
 3. Práce na výrobcích pro adventní trhy
 4. Výzdoba školních družin – Vánoce, zima

Prosinec

 1. Výstava dětských prací, betlém
 2. Vánoční dílna pro rodiče s dětmi, prodloužená ŠD
 3. Posezení u vánočního stromečku
 4. Vánoční zvyky a tradice, zpěv, poslech koled

Leden

 1. Soutěž ve stolní hře – Super farmář
 2. Výroba krmítek pro ptáčky
 3. Zvířata v zimě, přikrmování
 4. Hry ve sněhu, stavění sněhuláka, zimní sporty

Únor

 1. Šachový turnaj Lukavecká věž
 2. Svátek sv.Valentýna, výroba dárků pro radost
 3. Výroba masek a výzdoby na karneval
 4. Karnevalové odpoledne v ŠD

Březen

 1. Měsíc knihy – povídání o knihách, výroba své vlastní knížky
 2. Návštěva knihovny Pacov, cukrárny – prodloužená ŠD
 3. Bowling Pacov, návštěva pizzerie
 4. Návštěva členů mysliveckého sdružení – beseda

Duben

 1. Noc s Andersenem, přenocování
 2. Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi – prodloužená ŠD
 3. Kreslíme dopravní značky na chodník – soutěž
 4. Výroba čarodějnic, opékání špekáčků

Květen

 1. Výroba dárků ke Dni matek
 2. Pravidla pro cyklisty, základy první pomoci
 3. Jízda zručnosti na koloběžkách
 4. Hrajeme si spolu – děti MŠ u nás ve družině

Červen

 1. Sportovní odpoledne ke Dni dětí   
 2. Návštěva hasičské zbrojnice, beseda s hasiči
 3. Turistický výlet do Pacova, návštěva cukrárny a hřiště
 4. Těšíme se na prázdniny!