Provoz ZŠ a MŠ Lukavec od pondělí 30. listopadu 2020

 1. I. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky
 2. II. stupeň ZŠ:
  Prezenční výuka 9. ročníku
  Vzhledem k tomu, že jsou na škole pouze samotné třídy v ročníku, výuka je pro všechny žáky prezenční. Ke střídání tříd tedy nedochází.
 3. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 4. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 5. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)
 6. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 7. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).  Žáci si přinesou 2-3 roušky, které budou mít zabalené v sáčku.
  Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Prosíme rodiče žáků z II. stupně, kteří bydlí v Lukavci, nebo mají možnost si žáky vyzvednou ze školy, aby je po skončení výuky v odpoledních hodinách nenechávali v družině. Vzhledem k situaci, kdy není možné žáky z jednotlivých tříd spojovat do skupin, škola není v současné době schopna zajistit do družiny 9 vychovatelů, kteří by byli v jednotlivých skupinách podle tříd. Jistě chápete, že je nutné přednostně zajistit dohled nad žáky 1. - 5. ročníku.

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské škol je zachován jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru