Provoz školy

Provoz školy od 2. 11. 2020

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, provoz MŠ je neomezen.
  • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Účast je pro všechny žáky na všech formách distanční výuky povinná (on-line, off-line), stejně jako plnění zadávaných úkolů.

Distanční výuka probíhá přes aplikaci TEAMS. Každý týden mají žáci úkoly k dispozici
na webových stránkách školy v ikoně TŘÍDY. Konkrétní dotazy nebo problémy při plnění úkolů v Teamsu můžou rodiče projednávat s vyučujícími přes e-maily.

Úkoly jsou zadávány vždy v pondělí proto, aby rodiče děti nezahltili úkoly přes víkend a pracovali
s nimi pravidelně každý den.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se dětem při výuce plně věnují,
za spolupráci a pochopení. Věřím, že společnými silami se nám podaří vše zdárně zvládnout.

Přeji vám pevné nervy a spoustu trpělivosti.

Lenka Povondrová
ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru