Projekt "ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY"

Do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: ,,Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní“ se v tomto roce přihlásilo celkem 928 škol s celkovým počtem 106 074 žáků, a to z České i Slovenské republiky. Cílem celého projektu je vytvořit záložky na dané téma a odeslat je partnerské škole. Jednotlivé záložky si děti prohlédnou a rozdělí. Pak už záleží na vzájemné komunikaci partnerských škol, jestli se i nadále mezi sebou kontaktují a začnou rozvíjet česko-slovenské vztahy.

Tohoto dvanáctého ročníku se zúčastnila i naše škola. Do projektu byly zapojeny děti z prvního i  druhého stupně. Některé třídy vyráběly záložky dle vlastní četby, jiné se inspirovaly přímo o hodinách čtení. Tento způsob zvolili např. i žáci ze druhé třídy. Společně si přečetli pohádku Vodníkova Hanička a pak začali na toto téma vyrábět záložky.

Práce děti bavila, všechny se snažily, aby byly záložky co nejhezčí, aby co nejvíce potěšily slovenské kamarády.

Pro tento rok se naší partnerskou školou stala Zš a Mš Sačurov. Společně jsme se domluvili na počtu záložek, které vyrobíme, dohodli jsme si datum předání. Vše proběhlo v naprostém pořádku, naše děti vyrobily kolem 80 záložek, práce je velice bavila, těšily se, až dorazí záložky ze slovenské školy. Dlouho čekat nemusely. Zásilka se slovenskými záložkami dorazila velice rychle a ještě navíc jsme kromě záložek dostali i dopis, ve kterém jsme se mohli dozvědět informace o partnerské škole. Dále jsme obdrželi knihu o tamní obci a místní časopis. Jednotlivé třídy tak měly možnost prohlédnout si nejen záložky, ale přečíst si i dopis ve slovenštině a dozvědět se informace o partnerské škole. Žáci byli nadšení, záložky si prohlíželi se zaujetím, některým slovenským výrazům nerozuměli, tak si je s vyučujícími vysvětlili. Společně jsme se pak domluvili, že si záložky nejprve vystavíme a poté rozdáme.

S partnerskou školou jsme nyní v kontaktu a domlouváme se i na další spolupráci. Doufáme, že i v této nelehké době budeme moci dále pokračovat  ve spolupráci a že naši žáci  budou moci lépe poznat slovenský jazyk.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru