Poděkování rodičům

Vážení rodiče, prarodiče,

všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládat úskalí distanční výuky,

za pedagogické pracovníky vám děkuji, že jste ve zvýšené míře věnovali svůj čas vzdělávání vašich dětí v období, kdy se nemohly účastnit výuky ve škole.

Uvědomuji si, že to pro vás i děti bylo období více než náročné.

V nadcházejícím období se ve škole pokusíme vašim dětem usnadnit návrat do  školy a společnými silami doplnit učivo, které z jakýchkoli důvodů není dětem jasné, nepochopily ho, je pro ně složité.

I z tohoto důvodu došlo ke změně rozvrhů. Zejména na I. stupni budou mít děti možnost si v hodinách TV, ve kterých jsou zakázány sportovní činnosti, doplňovat a procvičovat dosud nezvládnuté učivo. Částečně je možné doplňovat učivo i v hodinách HV, ale to v souladu s mezipředmětovými vztahy.

Aby žáci na II. stupni měli více času na procvičování a upevňování učiva, byly, do doby, než bude možné vyučovat TV, hodiny TV nahrazeny výukovými předměty.

Společně s vyučujícími věřím, že návrat dětí do školních lavic bude již trvalý.

Ještě jednou dovolte, abych vám za spolupráci při distanční výuce poděkovala.

Mgr. Lenka Povondrová
ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec

tisk Tisknout   ↑ Nahoru