Pěvecký sbor Čtyřlístek

Pěvecký sbor Čtyřlístek

Pěvecký sbor Čtyřlístek

Žáci naší školy možnost navštěvovat pěvecký sbor Čtyřlístek. Každý rok pořádáme několik vystoupení. Spolupracujeme i se Základní uměleckou školou Pacov, která má v naší škole pobočku. Její koncerty obohacujeme naším zpěvem.

 

ZUŠ Pacov v Lukavci

Žáci lukavecké školy mají možnost navštěvovat ZUŠ přímo v Lukavci v budově naší školy a více se tak věnovat hudbě. My jsme za to velmi rádi, protože tím více dětí hraje na hudební nástroje – klavír, keyboard, sopránovou či altovou flétnu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru