Pěvecký sbor Čtyřlístek

Pěvecký sbor Čtyřlístek

Pěvecký sbor Čtyřlístek

Již 6. rokem mají žáci naší školy možnost navštěvovat pěvecký sbor Čtyřlístek. Tuto příležitost každoročně využívá více než 30 dětí od 1.- 9. třídy. Každý rok pořádáme několik vystoupení. Spolupracujeme i se Základní uměleckou školou Pacov, která má v naší škole pobočku. Její koncerty obohacujeme naším zpěvem.

Co plánujeme v letošním školním roce?

19.5. 2014 v 17:00 se koná již 3. ročník Koncertu nejen pro maminky. Letos se uskuteční v kostele sv. Václava. Toto vystoupení je zajímavé tím, že nejen pěvecký sbor Čtyřlístek, ale i další dva, pacovské Sluníčko a Červánky, se spojí dohromady a společně si zazpívají. Stejný repertoár předvedeme i v pacovském kině 20.5.2014 v 17:00. Už se všichni těšíme, jak si společně zazpíváme.

ZUŠ Pacov v Lukavci

Žáci lukavecké školy mají možnost navštěvovat ZUŠ přímo v Lukavci v budově naší školy a více se tak věnovat hudbě. My jsme za to velmi rádi, protože tím více dětí hraje na hudební nástroje – klavír, keyboard, sopránovou či altovou flétnu.

V pondělí 26.5.2014 v 17:00 Vás srdečně zveme na Koncert ZUŠ, který se bude konat v budově naší školy. Přijďte se podívat, jak se naším žákům daří.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru