Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. Sylva Nováková

Telefon

565 445 240

Email

zslukavec.novakova@centrum.cz

Konzultační hodiny

pondělí 13 hod. 30 min. – 14 hod. 30 min. (konzultace lze domluvit i na jiný termín nebo hodinu po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě)

Témata konzultací pro rodiče, žáky např.

 1. Volba povolání
 2. Děti s SPU, SPCH
 3. Integrovaní žáci
 4. Problémoví žáci: chování, prospěch, osobní problémy
 5. Doporučení do PPP nebo na jiné odborné vyšetření

Obsah činnosti výchovné poradkyně:

 1. evidence žáků s SPU
 2. spolupráce s PPP
 3. pomoc při vytváření individuálních plánů pro integrované žáky
 4. ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky
 5. individuální porady s učiteli a rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
 6. ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických projevů
 7. profesní orientace žáků
 8. ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (PPP, SPC, dětští psychologové,…) garantování optimální odborné pomoci integrovaným dětem i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují

Spolupracující orgány:

–  s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pelhřimově

Pražská 127, 39301 Pelhřimov
Telefon: +420 565 323 621
E- mail: pedag-poradna@pel.cz
www: www.pedag-poradna.pel.cz

– s klinickými psychology
– se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
Demlova 28, 58601 Jihlava
Telefon: 567 570 045, 567 570 046
E-mail: spc.jihlava@centrum.cz
www: www.msdemlova.cz

– s Policií ČR
– s oddělením sociálně právní ochrany dětí
– s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání
– s dětským lékařem

Informace pro vycházející žáky

Důležité informace v brožuře “KAM PO ŠKOLE”.
Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě na adrese:

     – informace o dnech otevřených dveří (Pelhřimov i okolí)
     – informace o přijímacím řízení
     – informace o oborech jednotlivých škol

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips/kam_po_skole_2014.pdf

Informační systém “INFOABSOLVENT” nabízí:

– aktuální přehled škol a vyučovaných oborů
– možnost vyhledávání podle bydliště
– videoukázky o práci v technických oborech
– profitest
– sekci o uplatnění po škole
– sekci – jak si dobře vybrat školu a jak uspět při studiu
www.infoabsolvent.cz

Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde: (Naleznete zde odpovědi na nejčastější dotazy nebo formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole.)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další informace:
http://www.atlasskolstvi.cz/

Více viz. odkazy na konci stránky.

Související odkazy