Užitečné odkazy


Ministerstvo školství www.msmt.cz

Dětská práva www.detskaprava.cz

Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov – tel. 565 381 364, www.pedag-poradna.pel.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR www.ippp.cz

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Demlova, Jihlava www.msdemlova.cz

České Národní centrum bezpečnějšího internetu www.saferinternet.cz

Horká linka proti internetové kriminalitě a dětské pornografii www.horkalinka.cz

Linka pomoci obětem internetové kriminality, www.pomoconline.cz, www.linkabezpeci.cz

Výchovně vzdělávací portál pro mladé ve věku 12 – 17 let, www.bezpecne-online.cz

Informační portál o šikaně na školách, www.minimalizacesikany.cz

Portál o poruchách příjmu potravy  www.pppinfo.cz

Dům dětí a mládeže Pelhřimov  www.ddm.pel.cz