O škole

/

P1150436

Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282, Lukavec (bývalý okres Pelhřimov) je úplnou základní školou. Základní škola sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu.

Jsme školou rodinného typu. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Škola v maximální možné míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy.

Více

Prohlídka školy - interiéry

Prohlídka školy - exteriéry

Proč si nás vybrat?

1

Jsme školou rodinného typu. Žáci se znají navzájem, učitelé znají podle jména i ty žáky, které nevyučují. Vzdělávání je propojené se skutečným životem.

2

Každý žák bude mít od 1. třídy otevřený účet s 18 000 Kč. Pokud žák do naší školy nastoupí ve vyšším ročníku, o svůj účet nepřijde. Navíc jsou po celou dobu školní docházky hrazené náklady na cestovné. Pokud je s dopravním spojením problém, nevadí, dopravu zajístíme.

3

Základní škola Lukavec je škola s rozšířenou výukou jazyků. Anglický jazyk již od 1. ročníku. Na druhém stupni výuka s rodilým mluvčím. Zájezd do Anglie. Navíc výuka ruského a německého jazyka.

Zajímavé školní projekty

Související odkazy