Sběr papíru


Ve školním roce 2020/2021 neprobíhá sběr papíru.