Informace pro zákonné zástupce žáků

Od 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.

Dále je umožněna přítomnost žáků na konzultacích s vyučujícími. Jedná se individuální konzultace.

Je důležité, aby žáci dodržovali stanovená hygienická pravidla:

  1. Do školy docházejí pouze zdraví žáci. Zejména bez respiračních problémů, teploty.
  2. Před vstupem do budovy školy bude žákům měřena teplota. V případě zjištění teploty bude žák odeslán domů. Do příchodu zák. zástupce se bude zdržovat v karanténní místnosti.
  3. V případě projevení se onemocnění v době výuky bude neprodleně informován zákonný zástupce a dále bude postup jako v bodě 2.
  4. Po celou dobu pobytu ve škole je povinnost nosit ochranu dýchacích cest  - roušku, nákrčník, respirátor (dále jen ochrana). Je nutné mít minimálně dva kusy ochranného prostředku. Vedení školy doporučuje tři kusy.
  5. Pouze při stravování se ochrana odkládá do vlastního sáčku či úložného boxu.
  6. Žáci mají po celou dobu výuky pouze jednoho vyučujícího na všechny předměty.
  7. Tělesná výchova a hudební výchova – zpěv se nevyučují.
  8. Ranní družina od 6.30 hodin. V odpoledních hodinách jsou žáci v družině ve skupinách podle tříd. Provoz družiny je do 15,30 hodin.
  9. Obědy je nutné dětem přihlásit.
  10. Školní autobus bude děti svážet ve stejných časech.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru