2003

/

 

Změny v organizaci

Od roku 2003 je škola právním subjektem, součástí se stala také mateřská škola a byla založena Rada školy.