Dobrých přátel není nikdy dost

Dobrých přátel není nikdy dost

Projekt, který má více než desetiletou tradici, je setkáním několika třídních kolektivů žáků osmých ročníků ze třech základních škol – ZŠ a MŠ Lukavec, ZŠ Pacov a ZŠ Načeradec. Cílem projektu je zlepšit možnosti kvalitního trávení volného času mladých lidí, vede je k toleranci, spolupráci, ke vzájemné pomoci, posiluje jejich sebedůvěru, sebepoznání, sebeúctu a seberealizaci.

Od projektu se očekává, že:

  • nasměruje mladé lidi ke společnému hodnotnému a smysluplnému využívání volného času
  • pomůže žákům překonávat strach z neznámých lidí a neznámého prostředí
  • zprostředkuje žákům poznávání a získání nových přátel
  • žáci společně objeví pozitivní postoje člověka v různých životních situacích a naučí se rozpoznávat některá negativa v životě mládeže
  • seznámí žáky s odborníky z různých oblastí integrovaného záchranného systému; při besedách a praktických ukázkách  si žáci vyzkouší pravidla poskytování pomoci
  • pomůže získat důležité informace o zdravém životním stylu
  • pozitivně působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů

tisk Tisknout   ↑ Nahoru