Kategorie - Archiv : Vzdělávání, testování

Aktivní škola

Škola má možnost již 3. rokem využívat ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test...

Více