Aktivity ve škole - červen

Hurá, hurá, prázdniny se blíží, to je krásný čas. S košíčkem pro maliny, půjdem, děti, zas. Prázdniny jsou volné dny, splní se ti tvoje sny.
Aktivity ve škole - červen
 
 
 
 
 
2. třída a exkurze Mezilesí - včelí úly
 
 
Exkurze do DDL
Dne 21. 6. 2023 se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze do DDL Lukavec. Hned na vrátnici se jich ujal pan Martin Malina s panem Ing. Davidem Rollem, kteří žákům vysvětlili, jak bude exkurze probíhat, poučili je také o tom, jak se mají chovat, aby se nikomu nic nestalo. Poté se přesunuli na začátek výroby, prohlédli si zásoby dřevní hmoty a sledovali, jak z ní postupně vzniká deska, nábytkové dílce a další. Exkurze byla velice zajímavá, žákům se líbila.
 
Druháčci a jejich prezentace přečtených knížek
Stezka Harryho Pottera
Tento rok byl v šesté třídě zaměřen na téma Harry Potter. Žáci měli třídu vyzdobenou v tomto duchu, po celý rok plnili úkoly, sbírali razítka, lepili si samolepky s touto postavičkou. Na závěr roku pak společnými silami plnili úkoly na stezce nazvané ,,Putování s Harry Potterem´´, procházeli jednotlivá stanoviště, odpovídali na otázky, četli si, kreslili…. Po splnění všech úkolů je čekala sladká odměna – točená zmrzlina.
Sportovní den
V pondělí 26. června 2023 pořádala ZŠ a MŠ Košetice sportovní den spřátelených škol (Košetice, Lukavec, Hořepník, Senožaty, Želiv). Každá škola vybrala 1 zástupce z dívek a chlapců 5. – 9. třídy. Žáci si vyzkoušeli na stanovištích následující atletické disciplíny: hod medicinbalem, slalomový běh, skok z místa, hod na cíl, překážkový běh. Na závěr čekal všechny zúčastněné žáky štafetový běh 5 x 200 m dívky (5. – 9. třída) a 5 x 200 m chlapci (5. – 9. třída). Časy obou štafet se sečetly a vyhrála škola s nejlepším časem. Naše děti bojovaly statečně, ale na nejlepší to bohužel nestačilo. Umístily se na 5. místě, ale patří jim dík, že se sportovního dopoledne zúčastnily. Více fotek zde.
 
Výlet
Ve čtvrtek 22. června se žáci 8. třídy a 3 žáci 9. třídy zúčastnili školního výletu do Luka nad Jihlavou. Čekala je „týmovka“, což je týmová hra inspirovaná televizní soutěží Pevnost Boyard. Žáci se rozdělili do 4 - členných týmů. Jeden tým vytvořily i 2 paní učitelky. Před nimi bylo 14 místností a 29 úkolů, které museli splnit v časovém limitu 180 minut. Nejúspěšnější tým získal finanční odměnu. Daná částka (120 Kč) byla věnována tygrům v ZOO Jihlava. Hra je určená pro školní žáky i dospělé. Někde byla potřeba zručnost, jinde hbitost či trochu potrápit mozek. Určitě se sem v budoucnu vrátíme.
 
Zoo Jihlava
Dne 22. června se žáci 1.-3. třídy vydali poznávat krásy jihlavské zoo. Pro žáky 1. a 2. třídy byl připraven edukační program Zvířátka z krabičky, zahráli si na papoušky, zjistili jakou kůži má tygr nebo medvěd a seznámili se s hadem Karlem.
Pro žáky 3. třídy by připraven program s názvem "Opičí se opice?". Během programu se děti seznámily s několika druhy opic, vyzkoušely si, jak náročné je uchopit věc prsty u nohy a mohly si prohlédnout a osahat lebku opice. Poté se s paní průvodkyní vydaly za opičkami do zoo. Po skončení programů se děti naobědvaly a prošly si zbytek zoo. Samozřejmě nemohla chybět zastávka u tobogánu. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni. Fotky z výletu zde.
 
Taneční soutěž
Taneční kroužek při ZŠ a MŠ Lukavec se dne 2. 6. 2023 zúčastnil 21. ročníku taneční přehlídky ,,REGION TANČÍ“ 2023 v KD Máj Pelhřimov. Pořadatelem byla Hodina H s podporou Kraje Vysočina. Region tančí byl plný úžasné atmosféry. Už dopoledne probíhaly prostorové zkoušky a mezitím na všechny čekaly workshopy s Honzou Onderem, Španělské taneční hry a Breakdance (Prague breaking school),  tvořivé aktivity, malování a další aktivity pro děti.
Program pro veřejnost začínal ve 13:00 hod. až do 17:00 hodin. Součástí oficiálního programu od 13:00 hod. byly také taneční exhibice a hudební vystoupení - v letošním roce byla hostem VERONA duo. Taneční přehlídky se zúčastnilo 15 tanečních seskupení, a to od věku 5let až 15let z celého Kraje Vysočina. Např.: TK Gemini Jihlava, ZUŠ Pelhřimov, Sportovně-taneční kroužek při ZŠ Kamenice nad Lipou, DDM Pelhřimov, ZŠ Domamil, Dětský domov Senožaty, BeeBa535, DanceArt Pelhřimov, ….. a my jako Tanečky ZŠ Lukavec.
Náš team se skládal ze Sáry Okrouhlíkové, Eriky Svobodové, Elišky Albrechtové, Barbory Kubáskové a Daniela Kruckého. Předtančení se nám povedlo a dostali jsme ocenění za skvělou koordinaci.
Myslím, že pro děti to byla velká zkušenost a jsem pyšná, že se nezalekly konkurence a vystoupily před všemi tanečníky a širší veřejností a dokázaly prezentovat sebe a i ZŠ Lukave na velice dobré úrovni.
Helena Novotná
 
Stavitelé
Žáci 2. a 3. třídy se v rámci předmětu ČSP učili konstruovat z různých druhů stavebnic drobné stavby.
    
 
Turistický výlet 
Děti za školní družiny se jako každým rokem vydaly na pěší túru. Dojely autobusem do stanice Hrádek u Pacova a odtud se po turistické značce vydaly do Pacova. Počasí přálo, nálada byla super, tak jim cesta rychle ubíhala. Cestou se posilňovaly svačinkami od maminek, ale i zrající třešně všem přišly vhod.V Pacově na ně čekala odměna v podobě výborné zmrzliny, a pak už nic nebránilo v tom, aby "zbytky sil" zanechali stateční turisté na dětském hřišti. Výlet se vydařil, a tak už nyní plánujeme další trasu na výšlap pro příští rok.
 
 
Výlet žáků 6. a 7. třídy
Dne 13. 6. 2023 se žáci 6. a 7. třídy vypravili na výlet do Tábora. Hned po příjezdu se přesunuli k budově Husitského muzea, kde na ně čekal pan lektor, který pro ně měl připravený program s názvem Boží bojovníci. Žáci se během tohoto programu mohli aktivně zapojovat do různých aktivit, mohli si vyzkoušet bojovat s různými husitskými nástroji. Vše bylo završeno prohlídkou podzemí. Po aktivním dopoledni následoval krátký rozchod a poté už na děti čekala Jumparéna. Zde se všichni mohli vyřádit, vyzkoušet různé triky a skoky. Nikdo nezůstal pozadu, všichni se zapojili a zde strávenou odpolední hodinku si náležitě užili.
 
 
Farma Zhořec VOD Jetřichovec
Žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 15.6. pátrali, kde se bere mléko a navštívili farmu Zhořec VOD Jetřichovec.
   
 
Úžasný výlet do Prahy
V pondělí 12. června nastal ten dlouho očekávaný den. Žáci ze 4. a 5. ročníku naší školy se dočkali dlouho plánovaného výletu do Prahy. Všichni byli plni očekávání a s nadšením sobě vlastním nastupovali do školního autobusu, kterým se vydali do našeho hlavního města. Z hodin vlastivědy věděli základní informace o Praze a historii tohoto jedinečného města, ale vidět všechnu tu nádheru na vlastní oči, to je přeci něco úplně jiného. Cesta rychle uběhla. První kroky výletníků vedly na Pražský hrad, kde se nás ujala milá paní průvodkyně a seznámila nás s náplní naší exkurze. Čekal nás bohatý program, jenž začal zhlédnutím právě probíhající výměny hradní stráže. Fotografování před nehybným vojákem bylo krásným zážitkem. Děti také upoutala svým bubnování hradní hudba procházející nádvořím. Prohlídka areálu Hradu, jeho nádvoří, korunního sálu a dalších prostor byla doplněna poutavým výkladem paní průvodkyně. Ukázala dětem zajímavá místa i tajemná zákoutí, mohli jsme vidět i jinak nedostupná místa. Nad Hradem vlála prezidentská standarta a všechny děti věděly, co to znamená. Naše kroky dále vedly do Chrámu svatého Víta. Děti si vše s nadšením prohlížely a fotografovaly. Dověděly se mnoho informací z historie a byly paní průvodkyní chváleny za své znalosti. Oči mohly nechat na replikách korunovačních klenotů a velice se zajímaly o originály těchto symbolů naší země. Dalším zajímavým místem byla Zlatá ulička a prohlídka malých domečků. Prohlédli jsme si věž Daliborku s hladomornou a historickými mučicími nástroji. Také jsme se dověděli, jak to bylo s Daliborem a jeho „hrou na housle“. Úžasným zážitkem byla prohlídka Valdštejnské zahrady, kde děti pozorovaly krásné zlaté ryby v jezírku, majestátní pávy odpočívající ve stínu před poledním sluncem, výry velké v obrovské voliéře, či odvážné pávice, žadonící o drobečky z lákavě vypadajících svačinek od maminek, na kterých si děti pochutnávaly na lavičkách v příjemném stínu zahrady před budovou Senátu ČR. K zajímavým místům, která jsme viděli, patřila Čertovka, Prašná brána, nádherný Karlův most, Karlova univerzita, majestátní socha Karla IV., Stavovské divadlo, Národní knihovna, Národní divadlo a mnoho dalších památek. Naše kroky vedly přes Staroměstské náměstí k orloji, kde jsme před odbíjením „celé“ vyslechli podrobné informace o této unikátním umělecké památce. Naše putování po všech čtyřech historických částech Prahy – Vyšehradě, Hradčanech, Starém a Novém městě – končilo na Václavském náměstí, kde se s námi naše milá průvodkyně rozloučila. Do „mekáče“ jsme cestu našli s jistotou a zakončili tak krásný den dobrotami moderní doby. . Ještě naše zraky padly na krásnou budovu Národního muzea a „koně“, a pak už jsme spěchali na metro. Jízda metrem totiž nesmí při návštěvě naší krásné matičky měst chybět. Tak, milá Praho, zase někdy příště na shledanou!   
 
 
Den otců
Blíží se den otců a tak si třeťáci pro ty své tatínky připravili dárek, kufřík s nářadím.

 

Hrusice 4. a 5. třída
 
 
Školní družina
Předávání diplomů a cen z šachového turnaje, který jako tradičně probíhal na jaře ve 3. oddělení školní družiny. Vítězem letošního ročníku se stal Lukáš Amcha (7. třída), druhé místo získal Jakub Hrbek (6. třída) a o třetí místo se podělili Jakub Šindler (6. třída) a Hynek Rubáček (6. třída). Ostatní účastníci turnaje obdrželi diplom za účast. Všem mladým šachystům gratulujeme a přejeme hodně šťestí a radost ze hry, až se příští rok opět sejdeme nad šachovnicemi.
 
 
Keramický kroužek v rámci ŠD
V rámci keramického kroužku si žáci vytvořily dekorativní "krajkové" talíře.
Poslední tvoření z keramické hlíny v letošním školním roce, téma: Zvířátka z moře, Moudré sovy. Zbývající výrobky - volné téma. Více fotek naleznte zde.
   
 
 
Škola v přírodě
Tento školní rok se žáci 6. – 9. třídy zúčastnili školy v přírodě, která se konala ve dnech od 7. 6. do 9. 6.
První den začal návštěvou bobové dráhy, kde žáci jeli dva okruhy. Poté se přesunuli na motokáry, kde se mohli vtělit do role jezdců F1. Pětičlenné týmy jezdily po dobu deseti minut závody na okruhu lemovaném pneumatikami, na konci jízdy se pak každý mohl podívat na tabulku, kde byli uvedeni nejrychlejší jezdci. Po těchto adrenalinových atrakcích každému vyhládlo, a tak následoval přesun na kutnohorské náměstí, kde měly děti rozchod, mohly si zakoupit jídlo, odpočinout si, načerpat síly na další aktivity. Po krátkém rozchodu totiž následovala procházka Kutnou Horou, která byla komentována paní průvodkyní. Během této procházky se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o památkách v Kutné Hoře, informace o známých osobnostech z této oblasti. Značně unaveni  se poté přesunuli do zbraslavického areálu, kde už na ně čekalo ubytování ve zděných chatkách. Celý areál  si prohlédli, zjistili, kde se co nachází. V jídelně už pro ně byla připravená večeře, kterou nikdo nepohrdl, protože byli všichni po celodenních aktivitách vyhládlí. Celý den pak završila lukostřelba, kterou si děti mohly vyzkoušet.
Druhý den začal snídaní formou švédských stolů, následovaly aktivity na vodě – paddleboardy, kajaky a aquazorbing. Lezení po horolezecké stěně si mohly děti vyzkoušet hned záhy poté. Aktivity byly přerušeny obědem a poledním klidem. Děti načerpaly síly, které byly potřeba na další aktivitu naplánovanou na odpoledne, byl to paintball. Byly rozděleny do 4 týmů a každé dva týmy se utkaly v boji v lese. Několik dětí si odpoledne vyzkoušelo i bungee running. Poslední aktivitou, kterou děti stihly, bylo lanové centrum. Zde se mohlo lézt ve 2 okruzích, po každém okruhu následoval sjezd po laně. Na večer byl naplánován táborák a zpěv u ohně. Ten musel být z důvodu nepřízně počasí bohužel zrušen. Kromě výše zmíněných adrenalinových aktivit mohly hrát děti fotbal, volejbal, skákat na obří trampolíně. Hrály se i karty, piškvorky, lodě a další…..
Třetí den se všichni nasnídali, sbalili věci, uklidili  a jelo se domů.
Ze spokojených obličejů dětí bylo možné vyčíst, že se škola v přírodě všem líbila, že si každý mohl najít tu aktivitu, která mu vyhovovala, že se nikdo nenudil. Troufám si říci, že se díky vzájemné spolupráci při různých hrách prohloubily vztahy mezi dětmi. Děti musely díky smíšeným družstvům při různých hrách a aktivitách spolupracovat, pomáhat si, hledaly vzájemné porozumění a empatii, což je nemalý bonus, který tento pobyt přinesl.
 
 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru