Provoz škol od 22. června do 30. června 2020

Základní škola a Mateřská škola Lukavec

Na Podskalí 282. 394 26 Lukavec

 

Na základě Mimořádného opatření MZD č. j.: 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020

se ode dne 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 omezuje provoz škol tak, že se:

ZAKAZUJE

  • osobní přítomnost žáků s výjimkou:
    • žáků 1. stupně ZŠ, při čemž není docházka povinná, jsou neměnné skupiny, max. počet žáků je 15,
    • žáků 2. stupně za účelem konzultací nebo třídnických hodin, docházka není povinná, skupiny max. 15 žáků.

NAŘIZUJE, aby:

  • dítě, žák, jeho zák. zástupce, zák. zást. dítěte v MŠ nebo veřejnost poskytli před prvním vstupem do školy, školského zařízení písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
  • vstup do školy bude umožněn pouze osobám bez příznaků virového infekčního onemocnění

 

BEZ PŘEDLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ A S PŘÍZNAKY VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDOU OSOBY DO ŠKOLY VPUŠTĚNY.

DĚTI, KTERÉ JIŽ NAVŠTĚVUJÍ VÝUKU, MAJÍ PROHLÁŠENÍ JIŽ  VYPLNĚNÉ.

Formuláře budou k dispozici i u vchodu do budovy školy.

příloha_čestné_prohlášení