Nejnovější informace pro rodiče žáků naší školy

KONZULTACE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením MZDR ze dne 25. 5. 2020 č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN vyhlašuji od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 pro žáky 2. st. ZŠ a MŠ Lukavec konzultační hodiny.

Rozpis konzultací pro jednotlivé třídy a vyučující:

1 2 3 4 5
PO 6. tř. NĚMC. MRÁZ. SVOB. CÍSAŘ. PLÁŠ.
ÚT 7.-9. tř. HAVL., MRÁZ. NĚMC. SVOB., CÍS. PLÁŠ. JANOUŠ.
ST 6. tř. NĚMC. PLÁŠ. SVOB. HAVL. CÍS.
ČT 7.-9. tř. SVOB.,NOV. HAVL., MRÁZ. NĚMC. CÍS. PLÁŠ., JANOUŠ., NOV.

 

Výjimky z určených konzultací:

Po 8. 6. 2020 – 3. hod. – 5. hod. z provozních důvodů není

Čt 11. 6. 2020 – 4. – 5. hod. – nejsou konzultace s Mgr. Janoušovou, Mgr. Plášilovou a Ing. Císařovou.

Po předchozí domluvě lze v této době realizovat konzultaci s Mgr. Svobodovou, Mgr. Němcovou nebo Ing. Havlínovou.

Po 29. 6. 2020 – vzdělávání s dálkovým přístupem – konzultace v budově školy nebudou

Út 30. 6. 2020 – 8:00 hod. – předání vysvědčení v kmenových třídách s třídními učitelkami

Při prvním vstupu do školní budovy žák/žákyně předloží prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s rizikovými faktory. Bez prohlášení nebude dítěti umožněna výuka/konzultace ve školní budově.

příloha_čestné_prohlášení

S sebou je nutné mít 2 roušky a igelitový sáček na jejich ukládání.

Skupiny žáků mohou být smíšené, nejsou neměnné a vyučující se mohou ve skupinách střídat.

Žáci mohou nastoupit do skupiny i dodatečně v průběhu realizace konzultací.

Mgr. Lenka Povondrová

ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec