Nejnovější informace pro rodiče žáků naší školy

Informace pro rodiče všech žáků ZŠ a MŠ Lukavec:

Docházka do školy je nadále dobrovolná. V případě, že se žák/žákyně účastní docházky, zůstává ve škole po celou dobu výuky/konzultací. V průběhu konzultací/výuky je možné z budovy odejít pouze na základě písemné žádosti rodičů o uvolnění.

Výuka vzdáleným přístupen je nadále realizována.

V platnosti zůstávají hygienická a provozní opatření účinná v budově školy od 11. 5. 2020.

příloha_čestné_prohlášení

Žáci a žákyně 1. st., kteří/které se nemohli/y z vážných důvodů výuky účastnit, mohou za dodržení všech hygienických pravidel se do výuky dodatečně zapojit. Rozhodnutí je pouze na zákonných zástupcích žáka/žákyně.

V případě započaté dobrovolné docházky do školy stále platí povinnost zákonných zástupců žáka/žákyni v případě nepřítomnosti omluvit.

V průběhu měsíce června je možné, po domluvě s tř. učitelkou, odnést si ze školy pomůcky a školní potřeby, které má žák/žákyně ve škole.

Mgr. Lenka Povondrová

ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec