Informace pro rodiče všech žáků ZŠ a MŠ Lukavec

Na základě Mimořádného opatření č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN (dále jen MO) a pokynů MŠMT se od 1. 6. 2020 mění podmínky provozu školských zařízení.

Z MO pro ZŠ vyplývá, že:

1. stupeň ZŠ – od 1. 6. 2020

1/ Docházka žáků 1. st. ZŠ není povinná, je dobrovolná.

2/ Pokud žák nastupuje do školy, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. příloha_čestné_prohlášení

3/ Zákonný zástupce žáka při nástupu dítěte do školy musí dále poskytnout prohlášení, že je seznámen s a srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

4/ Žáci jsou v neměnných skupinách o max. počtu 15 žáků.

5/ Je umožněn pohyb žáků i mimo areál ZŠ.

6/ Jsou zakázány vícedenní výlety a školy v přírodě.

2. stupeň ZŠ – od 1. 6. 2020

Specifika žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, se nemění.

Je povolena docházka žáků s kombinovanými vadami či s poruchami autistického spektra.

2. stupeň ZŠ – od 8. 6. 2020

Umožněna přítomnost žáků z důvodů:

  • Individuální či skupinové konzultace s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku k objasnění učiva a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Skupiny žáků nemusí být neměnné.
  • S žáky mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

  • Pokud žák nastupuje do školy, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • Zákonný zástupce žáka při nástupu dítěte do školy musí dále poskytnout prohlášení, že je seznámen s a srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob (dokument je ke stažení na stránkách školy).

 

Pro všechny žáky ZŠ:

Docházka není povinná.

Od 8. 6. 2020 je umožněno:

  • Vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Rozsah a podobu aktivit ve škole určuje ředitel školy. Pokud nebude v personálních možnostech školy nabídku možnosti docházky zajistit a uskutečnit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.