Obecná informace pro zákonné zástupce a žáky 1. stupně k organizaci dobrovolné výuky od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, prarodiče a žáci,

s ohledem na možnost návratu do školních lavic vám sděluji následující informace:

1/ Možnost pobytu ve škole bude pouze pro žáky 1. – 5. tříd, kteří při nástupu do školy dne 25. 5. 2020 předloží Čestné_prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými faktory.

2/ Později není možné žáka/kyni do skupiny, která tvoří maximálně 15 dětí, zařadit.

3/ V případě absence delší než 3 dny má zák. zástupce žáka/kyně povinnost sdělit škole důvod nepřítomnosti žáka/kyně a sdělit, zda se bude nadále výuky účastnit.

4/ Ranní družina nebude v provozu.

5/ Škola zajistí možnost přítomnosti na výuce výše specifikovaných žákům od 7:55 hodin do 16 hodin.

Organizace výuky:

7:55 – 8:00 hod. – přesun do třídy

8:00 – 8:30 hod. – první blok hlavních předmětů

8:30- 8:45 hod. – VV, TV, HV chvilka

8:45 – 8:55 hod. – přestávka

8:55 – 9:25 hod. – druhý blok hlavních předmětů

9:25 – 9:40 hod. – VV, TV, HV chvilka

9:40 – 10:00 hod. – hlavní přestávka

10:00 – 10:30 hod. – třetí blok hlavních předmětů

10:30 – 10:45 hod. –  VV, TV, HV chvilka

10:45 – 10:55 hod. – čtvrtý blok hl. předmětů

10:55 – 11:10 hod. – VV, TV, HV chvilka

11:10 hod. – 1. – 2. třída – oběd

11:20 hod. – až do odchodu na oběd dle rozpisu probíhá vyučování ve 3. – 5. třídě

11:30 hod. – 3. tř., 11: 40 hod – 4. tř. 11:50 hod. – 5. tř.

Vyučující může výuku upravit podle potřeb žáků ve skupině.

V průběhu oběda přebírají nad skupinou dozor asistentky pedagoga, které se skupinou zůstávají nejdéle do 16 hodin.

Rozpis pedagogických pracovníků ve skupinách

třída                              dopoledne                              odpoledne

1.- 2.                                  Mgr. Martínková                             Z. Jirků

3.                                       M. Lehovská                                  H. Střádalová

4.                                       M. Mrázková                                 R. Karasová

5.   Mgr. Nováková, Ing. Havlínová, L. Lávičková                   V. Karasová

Mgr. Jandová, Mgr. Janoušová, Mgr. Jarošová, Mgr. Plášilová a Mgr. Svobodová poskytnou vyučujícím přípravy na výuku, případně se domluví na přenosu výuky vzdáleným přístupem.