Organizace vyučování žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

Organizace vyučování žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11. 5. 2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy obratem, popřípadě nejpozději do 7. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 11. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Bližší informace sdělí rodičům třídní učitelka.

Dokument ke stažení  čestné_prohlášení