Zápis do mateřské školy proběhne 5. 5. 2020 od 14.30 hod. do 15.30 hod.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy proběhne 5. 5. 2020 od 14.30 hod. do 15.30 hod.

                                                                   

Od 1. září 2017 podle § 34 a) školského zákona je povinné předškolní vzdělávání. Povinnost se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje též na cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů.

  

K zápisu se dostaví jeden ze zákonných zástupců, zazvoní na dveře MŠ a zde mu bude vydán evidenční list. Pokud potřebujete nějaké informace, volejte na telefonní číslo: 731560222

Přijímané děti musí být řádně očkovány. Dle platné legislativy se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního vzdělání.

            

Dne 17. 4. 2020                                                                     Rakouská Jana

 

zápis lukavec 2020