Ladislav Horník – Písmenkové pohádky

Ladislav Horník je nejen autor výše zmiňovaného muzikálu, ale také dlouholetý učitel prvního stupně a zároveň výborný muzikant a spisovatel. Mezi jeho publikacemi najdeme několik učebnic a pracovních sešitů pro první stupeň ZŠ a pět autorských muzikálů.

Po muzikálovém představení jsme písecké učitele a žáky provedli po škole. Ihned po vstupu do první třídy se panu Horníkovi rozzářily oči. Na tabuli uviděl kresbu, která mu byla velice povědomá. Jednalo se totiž o obrázek z jeho knihy Písmenkové pohádky. Vysvětlení bylo prosté. Paní učitelka Martínková ráda využívá tuto knihu během výuky a maluje z ní na tabuli různé postavičky, a tak se  dvě postavičky z této knihy objevily i na  tabuli v první třídě.  Zbýval už jen podpis a vzkaz pro prvňáčky. 

hurnik