Výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti

Ve středu 11. září se naše třída zúčastnila výuky na dětském dopravním hřišti v Pelhřimově.

V učebně autoškoly nás pan instruktor poučil o tom, jak máme mít vybavené kolo a jak se máme na kolo obléci. Učili jsme se poznávat dopravní značky a řešili situace na křižovatkách.

Na dopravním hřišti nám zkontrolovali přilby a přidělili kolo. Pěšky jsme si prošli trať a pak už následovaly jízdy. Absolvovali jsme několikrát celý okruh, pan instruktor opravoval naše chyby.

Zúčastnili jsme se také jízdy zručnosti. Na závěr proběhlo vyhodnocení závodu. Dostali jsme drobné odměny a domácí úkol. Už se těšíme, že koncem školního roku pojedeme na dopravní hřiště znovu.

Žáci 4. třídy

šdopravni_hriste