Lehkoatletická olympiáda 2019

Dne 21. 5. 2019 proběhlo školní kolo lehkoatletické olympiády pro druhý stupeň. Žáci spolu soutěžili v 5 disciplínách (skok do dálky, skok do výšky, běhy na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, hod kriketovým míčkem pro mladší a vrh koulí pro starší žáky). Některé z disciplín byly pro žáky složitější, jiné naopak jednodušší. Vítězové byli odměněni diplomem a sladkou odměnou.

Nejúspěšnějším účastníkem olympiády byla Eliška Švecová ze 7. třídy.

Mezi třídami zvítězili deváťáci. Gratulujeme!

lehkoatletická olympiáda ve škole_běh lehkoatletická olympiáda ve škole_start