Společně jsme přivítali jaro

Oblíbenou a milou tradicí pro děti naší školní družiny se během uplynulých let stala předvelikonoční výtvarná dílna, na které se sejdou děti se svými rodiči i prarodiči a společnými silami si vyrobí velikonoční a jarní dekorace. A že se všichni malí i velcí výtvarníci opravdu tužili. Práce jim šla od ruky, fantazii se meze nekladly a družinou se neslo dětské švitoření. Dospěláci si odpoledne také užívali a nad šálkem dobré kávy si popovídali a vzájemně si hodnotili plody svého výtvarného počínání. Nakonec se děti se svými výrobky vyfotografovaly a s úsměvy na tvářičkách, přáním bohaté pomlázky a klidných Velikonoc se rozcházely domů. Všichni jsme se utvrdili v tom, že tato milá setkání jsou, a doufáme, že zůstanou, oblíbeným zpestřením všedních dnů.