Soutěž European Money Quiz 2019 na ZŠ a MŠ Lukavec

Letos se naše škola poprvé zúčastnila soutěže European Money Quiz, což je celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti s cílem zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let (základních škol i víceletých gymnázií).

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již pátým rokem pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě.

Do soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových kategorií z Albánie, Ázerbajdžánu, Belgie, České republiky, Estonska, Chorvatska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Makedonie, Nizozemí, Německa, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

Soutěž se uskutečnila v České republice v týdnu od 25. do 29. března 2019 a zapojilo se celkem 73 škol a 1400 žáků. Soutěž proběhla na platformě Kahoot!, kde si žáci také mohli vyzkoušet přípravné testy. Poprvé jsme tak otestovali naše školní tablety i tuto platformu.

Celostátní kolo vyhrálo Gymnázium Benešov, konkrétně třída 4A osmiletého gymnázia (ekvivalent 9. třídy) s počtem bodů 13 538.

A naše bodové ohodnocení:

7. třída: 9 852 bodů

8. třída: 11 647 bodů

9. třída: 11 400 bodů

Děti soutěžení bavilo a věříme, že příští rok budeme úspěšnější.

Ing. Hana Císařová

foto_7_EMQ foto_8_EMQ foto_9_EMQ