Dětský karneval

V sobotu 16. 3. se uskutečnil v kulturním domě v Lukavci dětský maškarní karneval. Sál se brzy zaplnil rodiči s dětmi v pestrobarevných kostýmech. Děti měly možnost účastnit se zajímavých soutěží. Během celého odpoledne byl pro ně připraven i hrací koutek, kde si mohly zachytat ryby, poskládat PUZZLE, postavit komín nebo házet míčky do Šaška. Kdo rád kreslí, mohl se zapojit do soutěže v malování na téma Jaro.

Pro návštěvníky byla také připravena bohatá tombola, která byla rychle vyprodána.

Kdo měl zájem o občerstvení, nechyběly zákusky, koláče nebo oblíbené hranolky, které připravovaly ochotné maminky ze SRPŠ.

Všechny masky byly po promenádě odměněny drobnými dárky od sponzorů. Touto cestou bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat.

Doufáme, že se karneval všem účastníkům líbil a že se za rok sejdeme v tak hojném počtu jako letos.