RECYKLACE aneb Třiďte odpad, má to smysl!, 1. díl

22. duben je Dnem Země. Osmáci se tento významný den rozhodli oslavit projektem RECYKLACE, ve kterém se věnují třídění odpadu a jeho následné recyklaci. V rámci tohoto projektu se účastní různých odborných výstav nebo exkurzí. Získané poznatky si zpracovávají, aby je mohli předat svým spolužákům v rámci celoškolního projektového dne.

Jako první byla na seznamu návštěva expozice Od věku sloužím člověku, která je pořádána Národním zemědělským muzeem v Praze a společností EKO-KOM.

Velmi zajímavé muzeum. Dozvěděla jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Muzeum bylo moderní a vtipné. Nejvíce se mi tam líbila část muzea, kde bylo „Co by bylo, kdyby nebyly obaly“. 

Pája Šmerglová


Dne 30. 3. jsme vyrazili do Prahy do Národního zemědělského muzea. Když jsme přišli do muzea, ujal se nás pan průvodce, který se nám po dobu prohlídky věnoval. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, za což jsme byli rádi, protože naše třída tam jela hlavně kvůli projektu, který teď děláme.

Já s Lenčou máme téma bioodpad, proto mě trochu zamrzelo, že když jsme se zeptaly našeho průvodce na informace ohledně bioodpadu, nic nevěděl. Nakonec jsme měly štěstí u druhé paní průvodkyně, která nám vše potřebné sdělila.

Nakonec jsme všichni měli možnost navštívit expozici o myslivosti a výstavu traktorů, která nás osmáky zaujala nejvíce. Užili jsme si totiž jízdu na dětských minitraktůrkách.

Viki Zamrzlová


Ve čtvrtek 30. 3. v 7:30 hod. vyrazil celý druhý stupeň do Prahy do Národního zemědělského muzea. Všichni se tam moc těšili, ale osmá třída tam jela hlavně za poznáním – zjistit více informací k našemu projektu „Recyklace“.

Když jsme přijeli do muzea, převzal si nás průvodce a vykládal nám o historii obalů až po jejich současnost. Bylo to velmi zajímavé. Poté nám rozdal pracovní listy, které jsme měli postupně vyplňovat.

Každý osmák si zapisoval informace potřebné k projektu, ale my s Viki jsme o bioodpadu nic nenašly. Náš průvodce nám dotazy nezodpověděl. Byly jsme překvapené a zmatené, že je to možné. Vždyť jsme přeci v Národním zemědělském muzeu!? Nakonec nám potřebné informace sdělila jiná paní průvodkyně a my byly rády.

Když jsme všichni odcházeli, prošli jsme si výstavu o myslivosti a výstavu starých traktorů. Tady nás nejvíce zaujaly malé traktůrky pro děti. Takže jsme se nadbytečně vydováděli a odcházeli z muzea s dobrým pocitem a hlavou plnou informací.

Lenča Vaněčková


Na výstavě „Od věku sloužím člověku“ to bylo moc pěkně udělané. Všude byly vyzdobené stěny, místnosti byly plné obrázků, praktických ukázek a promítala se zde i videa. U každého exponátu byl vždy popisek.

V každé menší místnůstce byla zásuvka, ve které byly uloženy informace se zábavnými úkoly k danému tématu. Např. jak by vypadal svět bez obalů, historie vzniku prvních obalů, třídění odpadů.

Pan průvodce ale nebyl vždy pořádně slyšet a ne vždy nám odpověděl na otázky.

Při odchodu jsme navštívili výstavu traktorů – staré zemědělské techniky. Ale nás – osmáky – zaujaly malé plastové traktůrky pro dětiJ Po divoké jízdě jsme opustili muzeum, venku jsme prohnali slepice a pomazlili se s králíky.

Bylo to zábavné a zároveň poučné. Jsem ráda, že jsem měla příležitost jet.

Niki Střádalová