Sběr papíru


Řádně svázaný a zvážený papír nejprve shromažďujte doma a vždy 2 – 3 dny před samotným svozem ho můžete nosit do školy.

Do modrého kontejneru na tříděný odpad – PAPÍR můžete vhazovat: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenku, karton, kancelářský papír, sešity.

Obaly z papíru jsou obvykle označeny symbolem recyklace a značkou PAP, 20, 21, 22.

Svozy budou v následujících termínech:

září: 5., 12., 19., 26.

říjen: 5., 17., 26.

listopad: 7., 16., 30.

prosinec: 12., 21.