Co je nového?

Matematické soutěže 2019

V dubnu proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan. Zúčastnili se jí žáci 2. – 9. ročníku. Soutěž byla zaměřena na logiku. V okresním kole...

Více

Velikonoční exkurze

Žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili exkurze do Pěnkavova dvora, kde měli možnost zhlédnout velikonoční výstavu. Seznámili se s velikonočními...

Více

Čistá Vysočina 2019

11. 4. 2019 se žáci 1.- 9. ročníku zúčastnili akce ,,Čistá Vysočina". Každá třída dostala určitý úsek, který bylo třeba uklidit. Všichni...

Více

Noc s Andersenem

V pátek 5. 4. 2019 proběhla v ŠD jako každý rok „Noc s Andersenem“. Nesešlo se nás mnoho, o to více jsme si...

Více